informatica_ConfiguracionThunderbirdFinal.pdf - Configuración Thunderbird (990,6 KB) Christian Rodríguez Piemonte, 08/03/2013 17:47

tuto BlackBerry.pdf - Documentación Blackberry (314,3 KB) Christian Rodríguez Piemonte, 08/03/2013 17:49

tuto iPad (1).pdf - Documentación iPad (987,6 KB) Christian Rodríguez Piemonte, 08/03/2013 17:49

Andriod.pdf - Manual de Android (726,1 KB) Christian Rodríguez Piemonte, 08/03/2013 19:13

ProtocolosUIv2.odt (198,5 KB) Christian Rodríguez Piemonte, 04/04/2013 12:07

PlandeTrabajoUI2013v2.odt (193,8 KB) Christian Rodríguez Piemonte, 04/04/2013 12:07

bookmarks.html - Bookmarks (16,3 KB) Christian Rodríguez Piemonte, 03/05/2013 12:26

psico.ico - Icono menú (1,1 KB) Christian Rodríguez Piemonte, 03/05/2013 12:27

usuario.sh (205 Bytes) Christian Rodríguez Piemonte, 03/05/2013 12:29

update.sh (1,4 KB) Christian Rodríguez Piemonte, 03/05/2013 12:29

Exportar a: PDF HTML TXT